AIDC by Rosistem
Cosul tau

Termeni si conditii

CITIŢI CU ATENŢIE ACEŞTI "TERMENI" ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL.

UTILIZAREA ACESTUI SITE WEB INDICĂ FAPTUL CĂ ACCEPTAŢI TERMENII DE UTILIZARE.


Utilizarea site-ului

Compania Rosistem vă permite vizualizarea şi descărcarea materialelor de pe acest site Web ("Site") exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiţia păstrării în copii a tuturor anunţurilor privind drepturile de autor şi altor anunţuri de proprietate prezente în original. Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest Site, reproducerea acestora, afişarea, derularea sau distribuirea publică, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site Web sau în orice mediu computerizat legat în reţea. Materialele de pe acest Site sunt protejate. Orice utilizare neautorizată a acestora constituie o încălcare a legilor drepturilor de autor şi mărcilor, precum şi a altor legi aplicabile. Nerespectarea oricăruia dintre aceşti Termeni duce automat la anularea dreptului de a utiliza acest Site şi va trebui să distrugeţi imediat toate materialele descărcate sau imprimate.

Declinarea răspunderii

MATERIALELE (INCLUSIV PRODUSELE SOFTWARE) ŞI SERVICIILE DE PE ACEST SITE SUNT FURNIZATE "CA ATARE", FĂRĂ GARANŢII DE ORICE FEL (NU SE OFERĂ NICI GARANŢII DE COMERCIALIZARE, DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ). Obligaţiile Rosistem legate de produsele şi serviciile proprii sunt reglementate exclusiv de acordurile conform cărora sunt livrate. Nici un material de pe acest Site nu trebuie interpretat în sensul alterării acestor acorduri. Rosistem nu garantează exactitatea şi completitudinea materialelor, produselor software şi serviciilor de pe acest Site. Rosistem îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment şi fără anunţ prealabil materialele şi serviciile de pe acest Site, produsele şi preţurile descrise în acestea. Este posibil ca materialele şi serviciile de pe acest Site să nu fie aduse la zi. Rosistem nu îşi ia angajamentul de a actualiza materialele şi serviciile de pe acest Site. Este posibil ca acest Site să conţină referiri la produse, programe sau servicii care nu mai sunt disponibile. Pentru informaţii privind produsele, programele şi serviciile disponibile pentru dumneavoastră luaţi legătura cu persoana de contact Rosistem. Legislaţia în vigoare poate interzice renunţarea la garanţiile implicite, ca atare este posibil ca această renunţare să nu fie valabilă în cazul dumneavoastră.

Limitarea răspunderii

ROSISTEM, FURNIZORII ROSISTEM SAU TERŢII MENŢIONAŢI PE ACEST SITE NU ÎŞI ASUMĂ NICI UN FEL DE RĂSPUNDERE PENTRU DAUNELE (INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE, CELE PROVENITE DIN PIERDEREA UNOR PROFITURI, PIERDEREA UNOR DATE SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE) PROVOCATE DE UTILIZAREA, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SAU REZULTATELE UTILIZĂRII ACESTUI SITE, A SITE-URILOR LEGATE DE ACEST SITE SAU A MATERIALELOR, INFORMAŢIILOR SAU SERVICIILOR CONŢINUTE ÎN ORICARE DINTRE ACESTE SITE-URI, INDIFERENT DACĂ ACESTEA SE BAZEAZĂ PE GARANŢII, CONTRACTE, PREJUDICII SAU ALTE TEORII LEGALE ŞI INDIFERENT DACĂ ROSISTEM AVEA CUNOŞTINŢĂ SAU NU DE POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASEMENEA DAUNE. DACĂ ÎN URMA UTILIZĂRII MATERIALELOR, INFORMAŢIILOR SAU SERVICIILOR DE PE ACEST SITE VEŢI FI FORŢAT SĂ APELAŢI LA SERVICE, REPARAŢII SAU CORECŢII ALE ECHIPAMENTELOR SAU DATELOR, COSTURILE ACESTORA VOR FI SUPORTATE ÎN ÎNTREGIME DE DUMNEAVOASTRĂ FĂRĂ DAUNE INDIRECTE.

Utilizarea software-ului

Drepturile de autor pentru produsele software disponibile pentru descărcare prin intermediul acestui Site aparţin companiei Rosistem şi/sau furnizorilor acesteia. Utilizarea produselor software este reglementată de acordul de licenţă cu utilizatorii finali (dacă este cazul) care însoţeşte sau este livrat cu produsul software ("Acord de licenţă"). Sunt interzise descărcarea şi instalarea produselor software care sunt însoţite de sau includ un Acord de licenţă fără citirea şi acceptarea în prealabil a acestui acord. REPRODUCERE ŞI REDISTRIBUIREA PRODUSELOR SOFTWARE SUNT INTERZISE, CU EXCEPŢIA CAZURILOR PRECIZATE DE ACORDURILE DE LICENŢĂ.

Informaţii de la utilizatori

Rosistem nu doreşte să primească prin acest Site informaţii confidenţiale sau care constituie proprietatea altora. Materialele, informaţiile şi celelalte forme de comunicare ("Comunicări") transmise acestui Site vor fi considerate neconfidenţiale şi nefăcând obiectul unui drept de proprietate. Rosistem nu îşi asumă nici o obligaţie legată de "Comunicări". Rosistem şi partenerii împuterniciţi de Rosistem pot copia, publica, distribui, încorpora sau utiliza în orice fel comunicările, datele, imaginile, sunetele, textele şi celelalte entităţi încorporate în acestea, în orice scop comercial sau necomercial. Informaţiile personal-identificabile transmise Rosistem în scopul primirii produselor şi serviciilor vor fi manevrate conforma prevederilor declaraţiei de confidenţialitate Rosistem. Sunt interzise publicarea şi transmiterea către sau de la acest Site a materialelor ilegale, ameninţătoare, calomniatoare, defăimătoare, obscene, pornografice sau rasiale care contravin vreunei prevederi legale.

Comunicări între utilizatori

Compania Rosistem poate, dar nu este obligată să monitorizeze şi să verifice acele zone ale acestui Site care sunt destinate comunicărilor utilizatorilor sau prin care utilizatorii comunică exclusiv între ei, inclusiv, fără limitări, chat rooms, sisteme BBS sau alte forumuri ale utilizatorilor. Rosistem poate monitoriza şi conţinutul acestor comunicări. Cu toate acestea, Rosistem nu va avea nici o răspundere legată de conţinutul acestor comunicări, indiferent de baza acestora, prevederi legale privind drepturile de autor, dreptului la intimitate, obscenitatea sau de altă natură. Rosistem îşi rezervă dreptul de a şterge mesajele care includ materiale considerate de Rosistem jignitoare, defăimătoare sau inacceptabile din orice punct de vedere.

Legăturile către Site-uri terţe

Legăturile de pe acest Site către alte site-uri sunt oferite exclusiv pentru confortul dumneavoastră. Utilizarea lor implică părăsirea acestui Site. Rosistem nu a verificat toate aceste site-uri terţe, nu deţine controlul asupra lor şi nu îşi asumă răspunderea pentru nici unul din aceste site-uri sau conţinutul lor. Ca atare, Rosistem nu aprobă şi nu face afirmaţii legate de acestea, de informaţiile şi produse software sau de altă natură publicate de ele sau de rezultatele ce pot fi obţinute prin utilizarea lor. Utilizaţi site-urile terţe legate de acest Site pe propria răspundere.

Legături către acest Site

Puteţi include legături către acest Site în alte pagini Web cu respectarea regulilor privind legăturile către site-urile Rosistem şi a prevederilor legale.

Mărci

Rosistem precum şi denumirile produselor Rosistem la care se face referire sunt mărci şi/sau mărci de servicii sau mărci şi/sau mărci de servicii înregistrate ale Rosistem. Alte produse si denumiri de companii pot fi marci înregistrate si/sau marci de servicii ale proprietarilor lor.

General

Rosistem administrează acest Site din sediul său din Bucureşti. Rosistem nu susţine faptul că materialele sau serviciile de pe acest Site sunt corespunzătoare şi disponibile în afara României. Este interzis accesul la acestea din teritoriile în care conţinutul lor este interzis prin lege. Sunt interzise utilizarea şi re-exportarea materialelor sau serviciilor de pe acest Site, a copiilor sau adaptărilor acestora, care încalcă legile în vigoare, inclusiv, fără limitare, legile de export americane. Utilizarea acestui Site din afara României se face din proprie iniţiativă şi vă asumaţi răspundere deplină pentru respectarea normelor legale locale. Aceşti termeni sunt reglementaţi şi vor fi interpretaţi conform legilor României, fără a fi afectaţi de principii de conflicte de legi.

Rosistem îşi rezervă dreptul de a modifica termenii în orice moment prin actualizarea prezentului document. Recomandăm vizitarea periodică a acestei pagini pentru a verifica termenii valabili în mod curent. Aceşti termeni sunt obligatorii şi în cazul dumneavoastră. Unele prevederi ai acestor termeni pot fi înlocuite prin clauze legale şi termeni desemnaţi în mod expres de unele din paginile acestui Site.

Reguli privind legăturile către site

Notă: Persoanele care creează legături către site-ul Rosistem trebuie să respecte regulile privind legăturile către site-urile Rosistem şi normele legale în vigoare.

Un site care conţine o legătură către site-ul Rosistem:

  • Nu poate proceda la replicarea conţinutului Rosistem (doar legătura este admisă)
  • Nu are dreptul să creeze un mediu de browser sau cadru în jurul conţinutului Rosistem
  • Nu are dreptul să sugereze că Rosistem aprobă site-ul sau produsele acestuia
  • Nu are dreptul să distorsioneze informaţiile privind relaţia cu Rosistem
  • Nu are dreptul să prezinte informaţii false despre produsele şi serviciile Rosistem
  • Nu are dreptul să utilizeze sigla Rosistem fără acordul Rosistem
  • Nu are dreptul să prezinte conţinut ce poate fi interpretat ca dezagreabil, jignitor sau litigios. Conţinutul site-ului trebuie să fie corespunzător pentru toate categoriile de vârstă.

Protectia datelor cu caracter personal – actualizat conform regulamentului UE 2016/679 (GDPR)

Informaţii generale

ROSISTEM.ro S.R.L., reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR şi, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor descrisă mai jos. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să ne contactaţi.

Informaţii cu privire la procesarea datelor

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare online a clienţilor şi, în cursul viitoarelor tranzacţii comerciale, în scopul încheierii şi executării contractului. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful teza 1 litera b) GDPR.

Vom procesa toate datele dvs. personale care sunt colectate prin formularul de înregistrare online precum şi prin plasarea comenzilor pe site-ul nostru şi în timpul tuturor tranzacţiilor comerciale viitoare, în scopul derulării relaţiilor comerciale şi a analizei datelor. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS sau telefon.

În scopurile menţionate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date şi vor fi îmbogăţite cu date pe care le colectăm din surse publice (ex. Registrul Comerţului). Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR.

Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare online a clienţilor și pe parcursul tuturor tranzacţiilor comerciale viitoare vor fi procesate de noi şi în scopul de a vă oferi informaţii despre campaniile de publicitate şi de marketing. Această prelucrare se bazează pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera f) GDPR.

Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele şi serviciile noastre şi de a extinde relaţia cu clienţii. În cazul în care ne-aţi dat consimţământul prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a vă furniza informaţiile noastre prin e-mail, SMS sau telefon. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera a) GDPR.

Beneficiarii datelor

Pentru a atinge scopurile menţionate mai sus, utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterniciţi conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii noştri de servicii pentru hosting, platforma şi servicii de întreţinere, furnizorii de servicii de curierat sau furnizorii noştri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor şi SMS-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea de materiale publicitare personalizate.

Asigurăm prin reglementări contractuale, ca aceşti furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu legislaţia europeană privind protecţia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protecţie a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o ţară în care se utilizează în mod obişnuit un alt nivel de protecţie a datelor şi pentru care nu există nicio decizie de adecvare a Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alţi destinatari, cu excepţia cazului în care deţinem obligaţia aceasta prin lege.

Pentru mai multe informaţii despre protecţia corespunzătoare a transferului international de date sau a copiei acestora, vă rugăm să ne contactaţi.

Furnizarea obligatorie/voluntară de date și durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. şi pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (= denumirea companiei dvs.), industria, forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal (în ceea ce priveşte clienţii din UE: număr de înregistrare în scopuri de TVA), datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate pentru achiziţii (de exemplu proprietarul afacerii), funcţia persoanei autorizate pentru cumpărare (de exemplu proprietarul afacerii sau cumpărătorul), dovada existenţei societăţii dvs.

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienţilor sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Nu sunteţi obligaţi să ne furnizaţi aceste date personale iar aceste date nu sunt o cerinţă legală sau contractuala sau o cerinţă necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizaţi aceste date personale, acest lucru nu va avea consecinţe asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate până la momentul încetării relaţiei cu clientul, cu excepţia cazului în care avem obligaţia legală de a stoca în continuare datele dvs. în scopul de a le prezenta autorităţilor publice, de exemplu autorităţilor fiscale. Stocarea şi transferul datelor dvs. personale către autorităţile publice în scopul îndeplinirii unei obligaţii legale se bazează în mod legal pe Art. 6 paragraful 1 teza 1 litera c) GDPR.

Drepturile dumneavoastră

Ca persoana vizata, puteţi să ne contactaţi în orice moment şi în mod gratuit, cu o notificare, folosind datele de noastre de contact în vederea exercitării drepturilor dvs. în conformitate cu GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informaţii cu privire la prelucrarea datelor şi o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, art. 16 GDPR),

• Dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal şi, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informaţiilor referitoare la solicitarea de ştergere către alţi operatori (dreptul de ştergere, articolul 17 GDPR),

• Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor (dreptul la restricţionare a procesării, articolul 18 GDPR),

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizata într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi mecanolizibil şi de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenţia de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecţie, articolul 21 GDPR),

• Dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimţământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimţământului, articolul 7 GDPR),

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă consideraţi că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Datorita posibilelor modificări ale legislaţiei, o modificare a acestor notificări privind protecţia datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimţământul dvs., vă vom solicita un nou consimţământ, dacă este necesar.

Garantia de retur

Aveti posibilitatea sa returnati produsele comandate in termen de 14 zile calendaristice de la data ridicarii sau de la data primirii coletului. Dreptul de retur este valabil atat pentru persoanele fizice, cat si pentru persoanele juridice ce au achizitionat produse de la Rosistem. Pentru a beneficia de returul produselor in 14 zile trebuie sa completati formularul de retur cel tarziu a 15-a zi calendaristica de la receptionarea produsului. Depasirea acestui termen duce la neluarea in considerare a returului.

Returul produselor se poate face doar prin Fan Courier. Atunci cand se efectueaza returnarea cade in sarcina cumparatorului sa comande curierul, sa completeze corect AWB-ul, sa ambaleze corect produsele si sa se ocupe de trimiterea produselor la sediul nostru. Costurile de transport vor fi suportate de catre cumparator si vor fi scazute din valoarea ce trebuie returnata cumparatorului. Produsele returnare trebuie sa fie insotite de certificatul de garantie si copia facturii de achizitie.

In functie de optiunea cumparatorului, banii proveniti din stornarea produselor returnate se pot folosi pentru cumpararea altui produs sau se pot returna in termen de maxim 14 zile de la primirea produsului la sediul nostru, in contul indicat de catre cumparator la completarea formularului de retur.


Dreptul de returnare este garantat de lege!

OUG nr. 34/2014 stabileste ca un cumparator are dreptul sa se retraga din contract, respectiv sa returneze un bun sau sa renunte la un serviciu, in termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea vreunui motiv si fara a suporta alte costuri decat cele de livrare.


Ce nu se poate returna?

Sunt cateva tipuri de produse care nu pot fi returnate, si anume:

• licente software;

• dezvoltari personalizate de software;

• consumabile desigilate sau folosite;

• pachete de servicii;

• extinderi de garantie.


In ce conditii se face returul?

Pentru a putea fi returnat, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele informatii:

• produsul are ambalajul original in care a fost livrat;

• factura si certificatul de garantie sunt prezente in colet;

• etichetele de identificare sunt prezente, fara modificari, fara stersaturi, fara deteriorari;

• la produsele cu consumabile incluse, acestea nu au fost desigilate sau folosite;

• la produsele cu accesorii si periferice incluse, acestea sunt prezente in colet;

• la produsele cu licente preinstalate, acestea nu au fost activate;

• produsul sa poata fi adus la setarile din fabrica;

• produsul a fost livrat in urma unei "comenzi preferentiale". Comanda preferentiala este definita ca fiind un produs comandat de catre cumparator si care nu se afla in stocul uzual al nostru, dar care poate fi livrat pe baza unei comenzi ferme, in termenii agreati de parti. Cumparatorul va fi informat daca oricare dintre produsele comandate constituie o comanda preferentiala;

• Au trecut mai mult de 14 zile calendaristice de la livrarea produsului si cumparatorul nu a completat formularul de retur;

• Au trecut mai mult de 5 zile calendaristice de la completarea formularului de retur si produsul nu a ajuns la sediul nostru.


Nu sunt acceptate la retur produsele asupra carora au fost efectuate interventii neautorizate, cele care prezinta urme de uzura sau folosire excesiva, zgarieri, ciobiri, loviri, orice alte tipuri de socuri mecanice sau electrice, accesorii lipsa sau certificate de garantie lipsa. In aceste cazuri ne rezervam dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o suma din valoarea produsului, suma ce va fi comunicata dupa evaluarea prejudiciilor aduse.

Ne rezervam dreptul de a refuza acceptarea returului in cazul unor retunari repetate. Daca returul a fost refuzat pentru unul din motive expuse anterior sau daca clientul a expediat produsul fara a completa formularul de retur, atunci costul de transport inapoi catre cumparator se va face pe cheltuiala acestuia. 

Te informam ca ne-am actualizat termenii si conditiile conform noilor reguli GDPR. Inainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul politicii de confidentialitate. Rosistem utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru.